Executive Committee

Marios Clerides (President)
Yiannis Tirkides (Vice president)
Marios Soupashis (Treasurer)
Takis Taoushanis (Deputy Treasurer)
Michalis Florentiades (Secretary)
Maria Heracleous (Deputy Secretary and Press Liaison)
Katerina Economides (Website Liaison)
Kristie Yiallourou (Electronic Media Liaison)
Sofronis Clerides (CES Representative to the IEA)
Louis Christofides (Deputy CES Representative to the IEA)
Andreas Charalambous (Member)
George Syrichas (Member)